Sådan skifter man dæk på bilen?

Hvis du selv skal skifte dæk på din bil, så gør det sådan her:

 1. Tjek din bils instruktionsbog – her finder du instruktioner, der er specifikke for din bil.
 2. Læg udstyret frem – handsker, tæppe, donkrafte og skruetvinger er, hvad du har brug for.
 3. Forberedelse – Anbring bilen på en solid, lige overflade, så den ikke kan rulle eller bevæge sig.
 4. Sikkerhed – Kontroller, at bilen er parkeret, og at håndbremsen er trukket.
 5. Løsn dækket – det er smart at løsne møtrikkerne (du skal ikke skrue dem af), før du bruger donkraften.
 6. Hæv bilen – finde punktet hvor donkraften skal sidde, og placer den korrekt (se instruktionsbog), hæv indtil dækket ikke rører jorden og bevæg dig ikke ind under bilen eller hjulet.
 7. Skru hjulmøtrikker af – hvis du har løsnet boltene tidligere, er det nemt at skrue dem helt af.
 8. Tag hjulet af – tag fat i begge sider af hjulet, og løft det af.
 9. Løft det nye hjul på plads – Placer hjulet og drej, indtil bolthullerne på hjulet flugter med hullerne på hjulholderen.
 10. Kontroller rulleretningen – er hjulet placeret korrekt i henhold til rulleretningen?
 11. Skru boltene på – stram gradvist (krydsspænding) en smule på hver bolt med hjulnøglen.
 12. Sænk bilen – Sænk bilen og kontroller, at alle bolte sidder fast
 13. Kontroller lufttrykket – det korrekte lufttryk findes i brugsanvisningen.
 14. Stram boltene efter – Efter kort tids kørsel stands og tjek, at hjulmøtrikken/boltene sidder fast.