Hvordan skal batteriet opbevares?

Du skal altid oplade batteriet helt, før du sætter det væk til opbevaring. Sørg for, at det sted hvor du opbevarer batteriet, er køligt og tørt. Husk at kontrollere spændingen med jævne mellemrum.