Reklamation

Hos Viking Assistance vil vi meget gerne leve op til vores kunders forventninger til service. Vi vil derfor gerne altid høre, når det ikke er tilfældet. Har du haft en assistance, hvor vi ikke har gjort det godt nok, vil vi meget gerne modtage din tilbagemelding via nedenstående formular.

Drejer det sig om en skade?

+

Hvis muligt bedes du vente med at få udbedret en eventuel skade. Dette vil lette sagsgangen og forhindre at et eventuelt krav bliver afvist hvis vi ikke har været bekendt med skaden før udbedring. Er skaden allerede udbedret skal vi bruge taksatorrapport eller værkstedsrapport samt erklæring fra værksted eller anden aktør der kan sandsynliggøre hvornår skaden er sket.

Du kan med fordel få et værksted til at kigge på en eventuel skade for at lave et overslag på prisen for at få skaden udbedret.

Vær opmærksom på at viking Assistance vil tage en samlet vurdering af den enkelte skade, bilens generelle stand og tilstanden omkring skadestedet i forhold til dækning af skaden.

Drejer det sig om den generelle service?

+

Hvis du ikke har været tilfreds med den generelle service bedes du beskrive forløbet fra dit synspunkt. Vi vil meget gerne tage læring ud fra de enkelte sager, så notér gerne mange så detaljer som muligt og hold dig ikke tilbage.

  • Hvor i forløbet gik det galt
  • Hvordan stemte det ikke overens med dine forventninger
  • Eventuelle navne på de personer der har været involveret hvis du er komfortabel med dette. Vi er alle i Viking er klar til at tage mod Positiv såvel som negativ feedback.

Reklamation

    Indtast dato for assistancen (påkrævet)


    Vi vil besvare din henvendelse indenfor fem hverdage.

    Du kan læse hvordan vi behandler dine personoplysninger her (Privacy Policy).