Hvordan kontrollerer jeg, hvor gamle bildækkene er?

Du kan nemt kontrollere dækkenes alder ved at læse DOT-koden (også kaldet DOT-mærkningen) på dækkets side. De sidste fire tal fortæller dig, hvornår dækket blev produceret.

Læsning af DOT kode er ganske enkel, hvis du husker, at de første to cifre er produktionsugen (01-53) og de sidste to cifre er produktionsåret.

For eksempel er bildæk med DOT-koden: DOT XXXXXXX3816 = uge 38 i 2016

Husk, at bildæk der er mere end 10 år gamle skal udskiftes, selv om de opfylder kravene til slidbanedybde og ser ud til ikke at have nogen skader.