Bliv erhverskunde

Forretningsopplysninger

Antal køretøjer med totalvægt:

Hvor mange vejhjælp assistancer havde virksomheden totalt sidste år?

Hvilket forsikringsselskab er køretøjerne forsikret i?

Skriv hvilke brancheorganisationer, virksomheden evt. er medlem af: